شیائومی

مدل Xiaomi قیمت توضیحات
Redmi Note 8 Pro m1906g7G
Redmi 9C M2006C3MG
Redmi Note 9 M2003J15SS
Redmi Note 9 M2003J15SG
Redmi Note 9S M2003J6A1G
Redmi Note 9 Pro M2003J6B2G
Redmi Note 9 Pro M2003J6B2G
Redmi Note 9 M2003J15SG
Redmi Note 9 M2003J15SG
Redmi Note 9 M2003J15SG
Redmi Note 9 Pro M2003J6B2G
Redmi Note 9S M2003J6A1G
Redmi Note 9 M2003J15SG
Redmi Note 9 M2003J15SS
Redmi 9C M2006C3MG
Redmi 9C M2006C3MG
Redmi 9 M2004J19G
Redmi 9 M2004J19G
Redmi Note 8 Pro m1906g7G
Redmi Note 8 M1908C3JG